Nəşriyyat

Impressum


Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Adickesallee 32-34
60322 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 154008-0
Faks: +49 (0) 69 154008-650

info@frankfurt-school.de

Kommersiya reyestrinə daxil edilmişdir:
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 82018

Əlavə Dəyər Vergisi İdentifikasiya Nömrəsi:
DE 255 319 815

Təmsil edən şəxs:
Prof. Dr. Nils Stieglitz, Prezident

Almaniya Telemedia Aktının 1-ci bölmə § 5 -ə görə cavabdehdir:
Oliver Matthews, Aparıcı Marketinq mütəxəssisi

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı - AYİB
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Kommutator: +44 20 7338 6000
Mərkəzi faks: +44 20 7338 6100
www.ebrd.com

Dizayn və proqramlama:
www.kamarot.com.tr

“Bu internet səhifə, texniki dəstəyi Avropa İttifaqı Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti tərəfindən maliyyələşdirilmiş AYİB –in dəstəyi ilə yaradılmışdır. İnternet səhifədə ifadə olunan fikirlər “Frankfurt School of Finance & Management”-ə aiddir və heç bir şəkildə Avropa İttifaqının və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının mövqeyini ifadə etmir.”

Tərəfdaşlarımız


Texniki Yardım Dəstəyi Avropa İttifaqı Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti tərəfindən maliyyələşdirilir.


Layihə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) tərəfindən maliyyələşdirilir.


Layihə daxilində göstərilən texniki yardım dəstəyi "Frankfurt School of Finance & Management" tərəfindən həyata keçirilir.